Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông  ĐHĐCĐ Thường niên  Năm 2011

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2011

  1. Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2011
  2. Phiếu đăng ký dự đại hội
  3. Phiếu ủy quyền dự đại hội
  4. Chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2011
  5. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2010
  6. báo cáo tài chính năm 2010
  7. Báo cáo của BKS
  8. Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2011
  9. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2011

Các bài viết khác
Bình luận
Quan hệ cổ đông
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan ::Zalo 091 332 0860
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc :: Zalo 0832335855
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin