Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông  Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017

06:22 29/03/2018
 Số liệu đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty mẹ qúy III năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ qúy III năm 2017

09:40 23/10/2017
( Số liệu chưa kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

02:43 26/08/2017
 (Số liệu đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017

02:41 11/08/2017
 (Số liệu đã kiểm toán)
Quan hệ cổ đông
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan ::Zalo 091 332 0860
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc :: Zalo 0832335855
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin