Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Quyết định của SGD chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Quyết định của SGD chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

03:04 14/04/2018
của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội tại SGD Chứng khoán Hà Nội
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

03:09 14/04/2018
của Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội trên thị trường UpCoM tại SGD chứng khoán Hà Nội
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017

06:22 29/03/2018
 Số liệu đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty mẹ qúy III năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ qúy III năm 2017

09:40 23/10/2017
( Số liệu chưa kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

02:43 26/08/2017
 (Số liệu đã được kiểm toán)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017

02:41 11/08/2017
 (Số liệu đã kiểm toán)
Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin