Mail
banner
Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Quyết định của Hội đồng quản trị

V/v Thay đổi các thành trong Ban quan hệ cổ đông 
(Ngày 15/07/2015)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ & Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ & Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015

09:03 09/09/2015

(số liệu đã được kiểm toán)
Toàn bộ thông tin Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2015

Toàn bộ thông tin Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2015

08:38 07/04/2015
Toàn bộ thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo thanh toán cổ tức năm 2014

08:06 30/06/2015
 Ngày 30/6/2015
Báo cáo tài chính Công ty mẹ & Hợp nhất năm 2014

Báo cáo tài chính Công ty mẹ & Hợp nhất năm 2014

10:03 06/04/2015
    
Hợp nhất & Công ty mẹ
 
Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2014

08:49 09/01/2015
Toàn bộ chương trình đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội năm 2014

Đăng nhập trang nội bộ
Ghi nhớ mật khẩu
Tuyển gấp nhân viên quản lý đơn hàng
Check mail nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Garment: Ms. Le Phong Lan
Yarn: Mr. Ngo Ha Loc
(84 - 24) 3862 1225
support@hanosimex.com.vn
Video clip
Đăng ký nhận tin